สมัครเรียนวิทยาลัยสันตพล

เปิดรับสมัคร (รับตรง) 4 คณะ รับผู้จบ ม.6/ปวช,กศน. ปริญญาตรี 3 ปี จบ ปวส. เทียบโอนเรียน 2 ปี

1
เข้าสู่ระบบผ่าน Facebook
Sign in with Facebook
2
เข้าสู่ระบบผ่าน Google
Sign in with Google
3
ลงชื่อเข้าใช้
Sign in With REGISTER